Mogućnost dodatne zarade: kućna radinost i sporedno zanimanje

10 Ožu 2016

Plaća ili mirovina nam često ne mogu zadovoljiti troškove života koji su sve veći. S troškovima rasu i brige. Dobro je imati neki hobi, čisto da misli skreneš na ljepše teme. Zagledaš se u svoj kist, igle ili tkalački stan pa ti svijet najednom postane puno ljepši. Ali to nije sve. Postoji mogućnost da svoj hobi ili neku vještinu unovčiš pa radeći ono što voliš osiguraš izvor dodatne zarade. Sve to možeš raditi legalno i reklamirati se bez straha da će te ljubomorni susjed prijaviti. U nastavku pročitaj kada i kako možeš obavljati kućnu radinost ili sporedna zanimanja. 

Posao koji volite može postati dodatni izvor zarade. (fotografija: Klub žena Dvor)

DOMAĆA (KUĆNA) RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE

Izmijenjeni Zakona o obrtu 2013. godine je jasno definirao dva nova načina zarade: domaću radinost i sporedno zanimanje. Kućna radinost se odnosi na proizvode koji se proizvode, a sporedno zanimanje na usluge. Obavljaju se osobnim radom. Što to znači? Znači da ne možeš imati zaposlenike, već moraš sam/a obavljati djelatnost. Izuzetak su članovi obitelji mogu pomoći u obavljanju djelatnosti. Ove djelatnosti možeš obavljati „sa strane“ tj. čak i ako već negdje radiš.

Napomena: Nezaposlena osoba koja obavlja sporedno zanimanje ili domaću radinost gubi status nezaposlene osobe ukoliko ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od samostalne djelatnosti koju privremeno obavlja (drugi dohodak) u iznosu višem od najvišeg iznosanovčane naknade za nezaposlenost.

Kućna radinost i sporedno zanimanje zapravo spadaju u obrtničku djelatnost, a mogu je obavljati sve fizičke osobe koje nisu obveznici PDV-a. (Zakon o obrtu (NN 143/13)

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja ograničeno je s nekoliko propisanih uvjeta:

 • vrsta djelatnosti koja se može obavljati domaćom radinosti je ograničena
 • za obavljanje djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja nije moguće zaposliti druge osobe. Naime, nositelj NE stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadležni Ured državne uprave u Županiji i njegove ispostave (odnosno Ured državne uprave u županiji, Služba za gospodarstvo). Naravno, članovi obitelji mogu pomagati u obavljanju domaće radinosti.
 • ukupni bruto primici od obavljanja djelatnosti ne smiju biti veći od iznosa 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća. Za 2015. godinu bruto prosječna plaća iznosila je 7.943,00 kune. Taj iznos objavljuje Državni zavod za statistiku krajem svake kalendarske godine. Dakle, osoba koja se bavi domaćom radinosti ili sporednim zanimanjem tijekom 2015. godine, može obavljanjem istih ostvariti primitke u iznosu do 79.430,00 kuna (7.943,00 kn x 10). Ukoliko se ostvare veći primici, treba zatvoriti domaću radinost ili sporedno zanimanje. Ako želi, a bilo bi mudro ako posao dobro ide, može otvoriti samostalnu djelatnost, obrt ili čak tvrtku.
 • domaću radinost i sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja ima obrt ili obavlja slobodno zanimanje ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Posebna pogodnost propisana je za umirovljenike koji obavljenjem djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja neće izgubiti pravo na isplatu stečene mirovine, niti će imati obvezu uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

DOMAĆA RADINOST

Pod domaćom radinošću podrazumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja isključivo fizička osoba osobnim radom kod kuće. Listu proizvoda koji se mogu izrađivati u domaćoj radinosti pogledajte na stranicama Narodnih novina

Ovo su neke od proizvoda koje možete izrađivati:

 • proizvodnja tkanine, izrada čipki, proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina – samo ručnim radom, na tradicionalan način
 • proizvodnja predmeta od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi – osim namještaja
 • slikanje na staklu i kristalu, boce, čaše i ostali proizvodi za kućanstvo
 • proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
 • izrada raznovrsnih predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira,
 • izrada lutki s ljudskim likom, dijelova i pribora za lutke
 • izrada igračaka koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)
 • izrada kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, presvučene dugmadi
  proizvodnja proizvoda od ljudske i životinjske dlake

Primjer kućne radinosti

Matina Tenžera u slobodno vrijeme, dok ne studira ili ne radi, izrađuje minijaturne kipove. Ljubav prema glinamolu rodila se slučajno. U početku je kipove darovala prijateljima. Sve je krenulo usmenom predajom, a onda je svoj hobi objavila na Facebooku (https://web.facebook.com/Glinomat). Svaki dan sve je više ljudi pratilo njezin rad, a tako je rasla i potražnja za njezinim minijaturama. U studentskim danima svaka je zarada dobrodošla. 

ŠTO JE SPOREDNA DJELATNOST?

Pod sporednim zanimanjem podrazumijeva se obavljanje određenih usluga održavanja i popravaka. Listu usluga koje se mogu obavljati kao sporedno zanimanje pogledajte na stranicama Narodnih novina.

Ovo su neke od proizvoda koje možete izrađivati:

Neke od usluga koje možete obavljati kao sporedno zanimanje:

 • Razne usluge popravka (glazbenih instrumenata, brodova i čamaca, mreža, opreme za kampiranje, obuće...)
 • Usluge prepariranja
 • manje prepravljanje odjeće
 • Skupljanje puževa, žaba, ljekovitih biljaka, žira ili divljeg kestena
 • Usluge kovanja metala
 • Usluge pakiranja
 • Usluge skrbi za kućne ljubimce
 • Usluge pranja i glačanja odjeće, čišćenje
 • piljenje drva za domaćinstva
 • spiritualističke i astrološke djelatnosti

Branje divljeg kestena je jedna od mogućnosti dodatne zarade

Kako pokrenuti kućnu djelatnost ili sporedno zanimanje?

Trebate ispuniti Prijavu za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i obavljanje domaće radinosti i predati ju uredu državne uprave u županiji. U prijavi trebate navesti proizvode koje ćete proizvoditi ili usluge koje ćete obavljati. Prijavu za upis u evidenciju i za sve promjene možete preuzeti online ili u Službi za gospodarstvo i ispostavama. Trošak registriranja je 170 kn (od čega 70 kuna biljega i 100 kuna izdavanje odobrenja). Kopija odobrenja dostavlja se nadležnoj Poreznoj upravi.

 Primjer proizvoda iz domaće radinosti

KAKO SE VRŠI NAPLATA PROIZVODA ILI USLUGA?

Za svaku isporuku potrebno je izdati račun koji mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv radnje
 • podaci o vlasniku
 • broj računa
 • nadnevak izdavanja računa
 • naziv robe ili usluge
 • jedinična cijena
 • ukupna svota računa.

PREDNOSTI:

 • nema zaposlenika
 • članovi obitelji mogu pomagati
 • djelatnost možete obavljati iako ste u radnom odnosu ili mirovini

DODATNE PREDNOSTI ZA UMIROVLJENIKE:

 • obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju
 • mirovina se ne obustavlja bavljenjem ovom djelatnosti - nemaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje

Napomena: Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/2013), članku 10. stavaku 6. i vezano u članku 175. st. 1., ove pogodnosti ne odnose se na korisnike invalidske mirovine.

UVJETI ZA OBAVLJANJE

 • Poslovi se obavljaju isključivo osobnim radom
 • Primici ostvareni bavljenjem tih djelatnosti ne smiju prelaziti ukupne bruto primitke u iznosu od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti
 • Fizička osoba je obveznik plaćanja poreza. Porez se može obračunavati paušalno ili se porez na dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate način oporezivanja ovisno o planiranoj količini proizvodnje, tj. količini usluga.

POREZI 
Porez se može obračunavati paušalno ili se porez na dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate način oporezivanja ovisno o planiranoj količini proizvodnje odnosno količini usluga.

 • Kod paušalnog oporezivanja, porezna osnovica je fiksna, iznosi 12.750 kn, a porezna stopa 12% što iznosi 1.530 kn godišnje + prirez ako postoji. Porez se plaća tromjesečno prije kraja svakog kvartala na račun grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika.
 • Kod oporezivanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga porez se plaća na razliku između primitaka i izdataka te predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH. Znači vodite poslovne knjige na način na koji to rade i obrtnici. Knjige koje se moraju voditi su: Knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, evidencija o tražbinama i obvezama kao i knjiga prometa.

DOPRINOSI 
Osobe koje se bave domaćom radinosti i sporednim zanimanjem obveznici su plaćanja doprinosa. Ukoliko vam je ovo jedini izvor prihoda, obveznici ste plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te zaštite na radu. Ukoliko vam je ovo dodatni prihod, obveznici ste plaćanja mirovinskog i zdravstvenog. 

Doprinosi se računaju po osnovici koja je jednaka umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,407. Osnovica za obračun doprinosa u 2015. godini iznosi 3.177,20 kn (prosječna plaća za 2014. u iznosu od 7.943,00 kn x koeficijent 0,40 = 3.177,50 kn). 

1) za mirovinsko osiguranje:

 • za osiguranike samo I. stupa = 3.177,20 kn x 20% = 635,44 k
 • za osiguranike I. i II. stupa: 

I. stup = 3.177,20 kn x 15% = 476,58 kn

II. stup = 3.177,20 kn x 5% = 158,86 kn,

2) za zdravstveno osiguranje = 3.176,40 kn x 15% = 476,58 kn,

3) za zaštitu zdravlja na radu = 3.177,20 kn x 0,5% = 15,89 kn

Ukupna obveza za doprinose paušalista u 2015. godini iznosi 1.127,91 kn mjesečno (koji se uplaćuju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec). Rok uplate za doprinose je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ako ste Ako ste već zaposleni i osigurani ste po toj osnovi, doprinosi su vam puno manji (oko 4.500 kuna godišnje). Napomena: sve ova podatke dobro provjerite jer ja nisam vješta u računovodstvu :-)

PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Ako fizička osoba koja u tekućoj kalendarskoj godini od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnost. Također, ako osoba prestane obavljanje te djelatnosti obvezna je u roku od 15 dana, od dana nastalih promjena, podnijeti pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.