Izvješće o radu udruge 2021. godine

  keramika projekti

  2021. godina je u našoj udruzi prošla u znaku keramike. Provodili smo dva EU projekta i imali 2 zaposlene osobe na puno radno vrijeme. Projekt Otvoreni keramički atelje koji u Petrinji ima oko 120 korisnika, a Keramika 54+ koji se provodi online ima 32 korisnika. 

  OTVORENI KERAMIČKI ATELJE kao antistresna terapija i lijek protiv socijalne isključenosti

  Kako su nam se na radionicama izrade predmeta od keramike pridružili brojni sugrađani, počeli smo razmišljati o glini kao mediju koji može riješiti neke probleme koje smo uočili u našoj zajednici. Jedna od njih je socijalna izoliranost građana koja se jako povećala u vrijeme COVID pandemije. Također smo u glini prepoznali antistresna svojstva gline, što je u vrijeme petrinjskih potresa bilo jako važno. Obzirom da se projekt provodio u vrijeme COVID pandemije i stalnih petrinjskih potresa prilagodili smo se situaciji. Tako smo, na primjer, ponudili lončarsko kolo za van. Naime, mogli su raditi na terasi keramičkog ateljea.

  Redovito dodajemo vijesti na web i Facebook stranicu Otvoreni keramički atelje. Sugrađane informiramo o aktivnostima i pozivamo da se pridruže. Napravili smo u Facebook grupu međusobne podrške za članove ateljea. U grupi je 86 osoba.

  Naše je stoljeće u izradu predmeta od keramike donijelo puno novih ideja, materijala, oblika, boja i glazura. Sve ih želimo isprobati, ali istovremeno sačuvati naše etno stilove na površini keramike, radi očuvanja tradicije i prepoznatljivosti baštine našeg kraja. Također želimo zadržati radostan, srdačan i prijateljski doživljaj lončarstva koji se u Petrinji njeguje kroz stoljeća.

  KERAMIKA 54+ Umjetnost o kultura online i projekt za vrijeme pandemije

  Izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom COVID – 19 onemogućile su fizički pristup umjetničkim i kulturnim aktivnostima pripadnicima svih društvenih skupina.
  U cilju smanjivanja negativnih posljedica takvih mjera za pripadnike ranjivih skupina, tj. smanjivanja rizika njihove socijalne isključenosti, Ministarstvo kulture i medija RH je u svibnju 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavilo poziv za umjetnost i kulturu online jer digitalne tehnologije u novonastaloj situaciji omogućuju alternativni pristup. Poziv je bio usmjeren na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.
  U aktualnoj situaciji COVID-19 epidemije, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije te udruge u području umjetnosti i kulture postojeće programe i aktivnosti provode virtualno, kontinuirano ih nadogradujući novima sadržajima posebno osmšljenma za različite skupine korisnika. Aktivnosti koje se prenose putem različitih distribucijskih kanala obuhvaćaju sva područja umjetnosti i kulture.
  Prepoznaje se značajan potencijal novih tehnologija za uključivanje onih društvenih skupina koje su tradicionalno udaljene od kulturnih ustanova i sadržaja. Stvoreni su alati koji pomažu ukidanju ne samo fizičkih, već i psihološih društvenih barijera. Istodobno su digitalne tehnologije olakšale aktivaciju korisnika kulturnih sadržaja. Korisnici prestaju biti pasivni primatelji kulturne ponude, a kroz participativne procese promiču se u aktivne stvaratelje, kritičare i komentatore.

  Udruga Građanski aktivizam se u gore opisani trend uključila projektom "Keramika 54+". Dakle, korisnici našeg projekta su osobe starije od 54 godine iz Sisačko-moslavačke županije. Za njih smo pripremili online participativne, umjetničke i kulturne aktivnosti usmjerene na socijalno uključivanje i stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu umjetničkih predmeta od keramike.
  Ukupni proračun projekta je 482.720,00 HRK, a udio sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. 85 % pokriva Europski socijalni fond, a 15 % Ministarstvo kulture i medija.

  Podrška organizacijama civilnog društva

  Na web stranici udruge objavljujemo informacije i savjete vezane za rad udruga pa nam se brojne udruge javljaju opisujući probleme na koje nailaze. U 2021. godini nam se javilo 8 udruga kojima smo pomogli da riješe probleme oko statutata udruge, članstva, financijskih izvješća itd.

  Jedni smo od pokretača FLIK-a

  Na petrinjskom Gradskom kupalištu je 9. kolovoza 2021. godine održan središnji program prvog „Festivala lončarstva i keramike – FLIK“. FLIK se rodio timskim radom Turističke zajednice grada Petrinje, Otvorenog kermičkog ateljea koji vodi Udruga GRAK te petrinjskog lončara Valentina Valenta i njegovog lončarstva „VAL“. Naša je udruga aktivno radila na promociji FLIK-a i privlačenju građana na ovaj festival. Na kupalište smo donijeli 6 lončarskih kola i drugu opremu iz keramičkog ateljea, a naši su zaposlenici i volonteri pomagali posjetiteljima da savladaju osnovne vještone u oblikovanju gline.

  Ovim kulturno-tradicijskim festivalom značajno se je doprinijelo poticanju razvoja i prezentaciji specifičnih turističkih izvrsnosti i lokaliteta kontinentalnog turizma – zelene Hrvatske. Prvi FLIK je okupio više od 200 posjetitelja iz Petrinje, Siska, Gline, Zagreba, Velike Gorice i drugih gradova. Festival je doprinio oživljavanju stoljetne tradicije lončarstva te povezivanju svih dionika koji dijele zajedničku ljubav i interes prema tradicijskoj kulturi i suvremenom stvaralaštvu u prirodnom materijalu. U sklopu festivala organizirali smo okrugli stol na kojem je dogovoreno pokretanje zaštite lončarstva kao nematerijalne kulturne baštine i povećanje vidljivosti turističke atrakcijske osnove - lončarstva.

  Organizatori FLIK-a su u Solinu primili POSEBNO PRIZNANJE INTERSTAS 2021. za projekt FLIK na 28. Međunarodnom festivalu turizma, turističkog filma i krajobraza. U obrazloženju dodjele nagrade je pisalo da se nagrada daje za oživljavanje stoljetne tradicije lončarstva i stvaranja brojnih mogućnosti umjetničkog izražavanja u glini kao temeljnom materijalu. Ocjena je da ovim kulturološkim-tradicijskim projektom značajno pridonosi poticanju razvoja i prezentaciji specifičnih turističkih izvrsnosti i lokaliteta kontinentalnog turizma – zelene Hrvatske.

   

  Ukupan prihod udruge u 2021. godini: 441.118,00 HRK

  Broj zaposlenih osoba: 2

  Broj volontera: 3

  Broj volonterskih sati: 620

   

  IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za 2021. godinu

   

   


  Please publish modules in offcanvas position.