atelje logo 300 bijeli

  • 1

Alternativna strana FLIK-a: VeGe doručak

Festivalska scena sve češće uključuje vegansku prehranu. Razlog je jednostavan: sve je…

Alternativna strana FLIK-a: Joga za dobro jutro

Kažu da je najbolje dan započeti s jogom. Tako ćete tijelo napuniti kisikom,…

ISLAND – zemlja uređenog „trećeg sektora“

Kada su me drage suradnice i kolegice Ana Opačić sa Studija socijalnog rada Pravnog…

FLIK je narastao: Alternativna strana FLIK-a

Raduje nas što i ove godine sa istim suradnicima organiziramo FLIK - Festival lončarstva…

Prijavi se i postani FLIK volonter

Ako želiš volontirati na FLIKu- Festivalu lončarstva i keramike u Petrinji koji će se…

CAMINO BANOVINA 4. dan: Glina – Topusko (19 km)

Zadnji dan rute Camino Banovina započinje u Glini. Ovdje je vojni kadet Josip Runjanin…

CAMINO BANOVINA 3. dan: Prnjavor Čuntićki - Glina (20 km)

Kada one koji su prehodali Camino Banovina pitate koji im je dio rute najljepši, dobit…

CAMINO BANOVINA 2. dan: Petrinja - Prnjavor Čuntićki (19 km)

Drugi dan Camino Banovine pravi je Camino dan. To znači, očekuje vas izazov, 20-tak…

CAMINO BANOVINA 1. dan: Sisak-Petrinja 16 km

Na samo sat vremena vožnje od Zagreba nalazi se Sisak, jedno od najstarijih naselja…

Projekt: Kultura svima (2018-2020)

08 Sij 2019

Petrinja se ponosi dugom tradicijom kulturnog stvaralaštva pa se često ističu stoljetna društva i udruge koje su pjesmom i plesom okupljale građane i predstavljale grad u vedrom duhu. Ali kako se nosimo s izazovima na suvremenoj kulturnoj sceni?

kulturasvima pou zgrada

Nositelj gradskog kulturnog života je Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja, ustanova u kulturi čiji je osnivač i vlasnik Grad Petrinja. POU Hrvatski dom je javna ustanova, svojevrstan kulturni centar grada i u njemu se provode gotovo sve kulturno-umjetničke aktivnosti. Ustanova je osnovana, financirana i upravljana od strane gradske uprave.

Vrlo mali broj ljudi unutar javnog sektora donosi odluke o umjetnosti i kulturi, mada su one značajne za građane. Obzirom da nisu definirani uvjeti i kriteriji korištenja prostora POU Hrvatski dom, udruge su, kao i zaposlenici doma često u nedoumici tko sve može koristiti te prostore i pod kojim uvjetima. Prije svega, često se postavljaju pitanja:

Kako ćemo oživjeti prostor atrija u ljetnim mjesecima?

Kakve se kulturmo-umjetničke aktivnosti mogu organizirati u prijepodnevnim satima? Za koje skupine sugrađana?

Kome se korištenje prostorija treba naplatiti, a kome ne?

Tko treba donijeti odluku o tome?

Lokalne udruge koriste prostorije doma za svoje aktivnosti, ali kapacitet gradske kulturne ustanove nije dovoljno iskorišten. Neiskorišteni prostorni resursi doma mogu biti mjesto u kojem će lokalne udruge organizirati dnevne aktivnosti za djecu, osobe starije životne dobi, nezaposlene osobe i sl. Definitivno postoji potreba za novim kulturno-umjetničkim programima.

Na koji način će se odrediti koji su programi zajednici najviše potrebni, tko će ih provoditi i s kim će surađivati?

Sve su to izazovi s kojima se zajednica narednih godina mora suočiti. Udruga GRAK je partner u projektu Kultura svima

SVRHA PROJEKTA je kvalitetnije i učinkovitije iskoristiti dio prostornih resursa POU Hrvatski dom Petrinja u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. Jačanjem kapaciteta lokalnih dionika, zajedničkim radom i dijalogom između javnog i civilnog sektora te razvojem svijesti građana o njihovim pravima i mogućem angažmanu izgradit će se održiv lokalni model sudioničkog upravljanja i korištenja postojećih resursa što će dovesti do povećanja kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

CILJEVI PROJEKTA: Uspostaviti lokalni model sudioničkog upravljanja prostornim resursima POU Hrvatski dom Petrinja te ojačati kapacitete organizacija civilnog društva, međusektorsku suradnju i razviti nove kulturno-umjetničke programe.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 794.669,00 kn od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

PROVODITELJ PROJEKTA je javna ustanova POU Hrvatski dom Petrinja.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE u ovom projektu su Građanski aktivizam (GRAK), HPD „Slavulj“ Petrinja, Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije i Društvo Naša djeca Petrinja.

Kultura po mjeri naših sugrađana

Namjera nam je narednih mjeseci napraviti analizu trenutnog stanja i potaknuti građane na promišljanje kako ćemo u budućnosti razvijati lokalnu kulturnu scenu.

Narednih ćemo mjeseci intezivno razvijati upravljačke vještine zaposlenika Hrvatskog doma i članova udruga kako bi mogli u suradnji s lokalnom samoupravom programirati inovativne kulturne i društvene programe koji će uključiti sve skupine građana, s naglaskom na one najranjivije. Ti će programi biti odraz interesa građana i potreba lokalne zajednice.

ucinimo to zajedno

Civilno-javno partnerstvo predstavlja zajedničko i suradničko djelovanje i dijalog između javnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg, djelotvornijeg i učinkovitijeg upravljanja i korištenja javnih resursa u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. Dijeljenjem odgovornosti u upravljanju te kvalitetnom povezanošću civilnih i javnih aktera uspostavlja se novi model strukture i procesa organizacije korištenja javnih resursa.

Sudioničko donošenje odluka nije otvoreno samo za stručnjake iz područja kulture, već osigurava uključivanje korisnika, odnosno onih koji kao publika sudjeluju u kulturnim programima.

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.