Vodič: Od ideje do registracije udruge (1. dio)

09 Pro 2015

Želiš osnovati udrugu, a ne znaš kako? Onda si na pravom mjestu. Ovdje ćemo objasniti sve što trebaš znati, korak po korak, kako bi započeo postupak registracije udruge.

Registracija udruge je početak rada u zajednici i trebalo bi da cijela kreće iz ljubavi i dobrih namjera.

U uvodnom dijelu ovog vodiča smo pisali o razlozima osnivanja udruge, pa smo pokušali razdvojiti poduzetničke ideje od želje za osnivanjem neprofitne organizacije, udruge. Ako ste preskočili taj tekst možda bi bilo zgodno da ga pročitate na linku ispod, a onda odlučite želite li zbilja osnovati udrugu.

Vodič: Želim osnovati udrugu, a možda i ne (uvod)

Osnivanje neprofitne organizacije, a najčešće je to u formi udruge, zahtijeva puno razumijevanje razloga njezinog postojanja. Prije svega razmislite o misiji organizacije (zašto postojite?), pokušajte dogovoriti jasne linije odgovornosti (tko je odgovoran za poslovanje udruge), imate li potrebnu opremu za start (računalo, printer, fax...)? Kasnije će vam vjerojatno trebati i prostor, te pouzdani i raznoliki izvori prihoda kako bi razviji visoku kvalitetu programa i usluga. Jednostavno, zar ne? :-)

Ajde, ne plašite se. Za početak ne trebate imati sve to. Najviše je potrebna dobra volja, slobodno vrijeme koje možeš investirati u udrugu i vlastiti angažman.

Formalno osnivanje udruge, tj. postupak registracije udruge ima svoje prednosti, a financijski nije zahtjevan. Nakon održane osnivačke skupštine potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju registracijskom tijelu, a to su zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine, odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga, popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje, zahtjev za upis u registar udruga te statut udruge koji ste trebali izraditi prije prve skupštine. Nakon toga je potrebno je provesti postupak registracije, izraditi pečat udruge, te obaviti još neke sitnice. Kako bi vam malo bolje pojasnili postupak, idemo redom.

Udruga je pojam kojim se definira slobodno i dobrovoljno udruživanje pravnih ili fizičkih osoba koje se zauzimaju za zaštitu jednakih interesa. Oni mogu biti zaštita ljudskih prava i sloboda, ekološkog, humanitarnog, kulturnog, prosvjetnog, socijalnog, tehničkog, znanstvenog i ostalih karaktera.

Pripremite se, čeka vas dosta dokumenata i razmišljanja o novoj udruzi

Korak 1: Pripreme za formalno osnivanje udruge

Postupak osnivanja udruga je definiran Zakonom o udrugama. Njime se uređuje osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak rada neke udruge. Udruga mora voditi popis svojih članova, a udruzi mogu pristupiti sve fizičke ili pravne osobe. Fizičke osobe koje bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnosti mogu biti članovi udruge, ali ne mogu imati prava odlučivanja. Osnivači udruge mogu biti domaći državljani i stranci.
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, a udruga mora statut. Statut donosi skupština udruge, a mora sadržavati naziv i sjedište, zastupanje, ciljeve, djelatnosti, članstvo, definirano područje djelovanja, imovinu, rješavanje sporova, stegovnoj odgovornosti i drugim pitanjima koja su značajna za udrugu.
Dakle, o svemu tome trebate razmisliti prije osnivanja skupštine. Okupite istomišljenike vodeći računa da vas mora biti barem troje. Razmislite, čime će se vaša udruga baviti? Na koje probleme želite djelovati? S kojim skupinama želite raditi?


NAZIV UDRUGE mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, može sadržavati neke strane riječi ako su uobičajne u hrvatskom jeziku. Ukoliko statut to predvidi, u registru udruga se naziv može prevesti na jedan ili više stranih jezika. Preporučam da imate i naziv udruge na engleskom jeziku to će vam olakšati međunarodne aktivnosti udruge. Smislite i skraćeni se naziv udruge koji se također upisuje u registar.

Primjer
Puni naziv udruge: Udruga za promicanje zdravog razvoja djeteta „Radost“
Skraćeni naziv: Udruga Radost
Engleski naziv: Association for the promotion of healthy Child Development „JOY“

Primjeri logotipa poznatih međunarodnih organizacijaLOGOTIP udruge je simbol koji identificira vašu udrugu. Nalazit će se posvuda: na vašem pečatu, na zaglavlju svih dokumenata udruge, na vizitkama, na web stranici, banerima, tiskanim izdanjima itd... Dakle, važan je i često će se koristiti. Logotop neće ispričati cijelu priču o vašoj organizaciji, ali dat će joj prepoznatljivot, nešto po čemu vas ljudi razlikovati od drugih udruga. Uz simbol mogu biti i slova a najčešće je to skraćeno ime vaše udruge. U smišljanju logotipa će vam pomoći odgovori na ova pitanja:

Treba li biti kvadratnog ili pravokutnog oblika, želite li vodoravno ili vertikalno usmjeren logo, crno-bijeli ili boji, koje boje želite, koja slova idu uz logo, kakav oblik slova treba biti itd...

STATUT udruge treba biti spreman i usvojen na prvoj skupštini. Preporučamo vam da pročitate priručnik za osnivanje udruge koji je izradila Nacionalna zaklada u suradnji s Uredom za udruge, Ministarstvom uprave i organizacijama koje provode Program regionalnog razvoja. Priručnik je u skladu s novim Zakonom o udrugama, a u njemu možete pronaći i ogledni primjer statuta.

Korak 2: Osnivačka skupština

Kada ste se usuglasili oko toga čime će se vaša nova udruga baviti, kako će se zvati i kada ste pripremili statut udruge, vrijeme za povijesni događaj vaše organizacije, osnivačku skupštinu. To znači da se svi osnivači moraju naći na jednom mjestu i donijeti dosta važnih odluka. Najvažnija je odluka o osnivanju udruge, zar ne?

Prije svega morate definirati dnevni red osnivačke skupštine. Osnivačka skupština treba donijeti sljedeće odluke:

  • odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga;
  • odluka o usvajanju statuta;
  • odluka o izboru tijela upravljanja i osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Sve odluke i dogovore na osnivačkoj skupštini, kao i sam tijek skupštine, treba staviti na papir, u formi zapisnika. Ne znate kako to izgleda? Nema problema, u spomenutom priručniku za osnivanje udruge imate primjer jednog zapisnika sa osnivačke skupštine udruge, s nabrojanim dnevnim redom. Predlažemo da vašu osnivačku skupštinu organizirate baš tako.

Korak 3: Registracija udruge

Nakon osnivačke skupštine slijedi registracija udruge u nadležnom Uredu državne uprave u županijama, te njihovim ispostavama u gradovima. Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske podnosi se u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u Registar udruga. U ime svih osnivača, podnosi ga osoba ovlaštena za zastupanje udruge nadležnoj službi prema sjedištu udruge.

Zahtjev za registraciju podnosi se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na službenim stranicama nadženog Ureda državne uprave. 
Obrazac broj 1 - Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
Obrazac broj 2 - Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

Za područje Sisačko-moslavačke županije zahtjev za upis u registar udruga se provodi u Uredu državne uprave, Službi za opću upravu, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak te u ispostavama ovog ureda u Kutini, Petrinji, Glini, Novskoj, Hrvatskoj Kostajnici i Topuskom.

Kako biste upisali svoju udrugu u registar udruga treba se podnijeti zahtjev za upis u registar. Uz njega se prilaže:

Uz zahtjev (Obrazac broj 1), koji se prilaže u dva primjerka, za osnivanje je potrebno priložiti i ove dokumente :

  1. zapisnik o radu i odluke Osnivačke skupštine
  2. odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga
  3. dva primjerka statuta
  4. popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (obrazac broj 2)
  5. preslike osobnih iskaznica osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje
  6. 70,00 kn upravne pristojbe

U slučaju da udrugu osnivaju podizeća, škole, uduge i sl. potrebno je priložiti izvod iz sudskog ili drugog registra sve pravne osobe, osnivače udruge.
Kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge potrebno je priložiti i suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti.

Registracija udruge znači početak rada. Nakon toga možete izraditi pečat, otvoriti račun u banci i spremni ste za nove izazove!

Registracijsko tijelo (Ured državne uprave) dužno je odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Ako Ured utvrdi da nedostaje neki od propisanih dokaza, ili da je sadržaj statuta manjkav ili protivan zakonu, upozorit će na to podnositelja zahtjeva te mu odrediti primjeren rok da zahtjev nadopuni, odnosno da ispravi nedostatke u statutu.

U sljedećem nastavku ovog vodiča objasnit ćemo vam što trebate napraviti kada dobijete rješenje o registraciji vaše nove udruge. Klik na link ispod :-)

Vodič: Od registracije do rada udruge (2.dio)

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.