Aktivni građani

  Ovaj je portal i mogućnost da učimo jedni od drugih i razmjenjujući znanje da bi ostvarili pozitivne promjene u svojim zajednicama.

  Pridruži se

  Što ako niste uskladili statut u zakonskom roku?

  Sve udruge imale su obvezu uskladiti svoje statute sa Zakonom i podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave. Rok je prošao ali mnoge udruge to nisu učinile. Što sada?

  Sukladno članku 55. stavka 1. Zakona o udrugama (NN br. 74/2014) trebali ste uskladiti statut udruge s novim Zakonom o udrugama. Za to su imale roku od godinu dana od stupanja Zakona na snagu tog zakona, do 01.listopada 2015. 

  Statut udruge javno se objavljuje u Registru udruga

  Što ako to niste napravili?

  Važno je znati da ne podnošenje zahtjeva za usklađivanje statuta sa Zakonom o udrugama u propisanom roku nikako ne znači prestanak rada udruge, odnosno gubitak pravne osobnosti. Uredi državne uprave i nakon 1. listopada zaprimaju i rješavaju zahtjeve za upis promjene statuta udruge u Registru udruga.

  Ukoliko ste predali zahtjev a isti se još nalazi u postupku rješavanja, u Registru udruga u rubrici „Napomena“, bit će objavljen tekst „Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja“. Napomena će se programski brisati nakon upisa podataka o usklađenosti statuta sa zakonom o udrugama u registar udruga. Velikom broju udruga izdavanje rješenja o upisu promjena u Registar udruga još nije dovršeno, a među njima ima i udruga koje planiraju podnijeti prijavu na javne natječaje i javne pozive za financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora. Ured za udruge Vlade RH svim je davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora početkom listopada uputio preporuku da se u postupcima ocjenjivanja takve prijave ne isključuju zbog formalnih razloga, te da se prijavljene programe i projekte svih ovih udruga može uključiti u daljnje korake ocjenjivanja i smatrati jednakovrijednima prijavljenim programima i projektima udruga koje su dobile rješenje o upisu promjena u Registar udruga.

  Također, od 1. listopada 2015. uredi državne uprave dužni su u registru udruga u rubrici „Napomena“ za udrugu koja nije podnijela zahtjev za upis promjena statuta navesti podatak da udruga nije uskladila svoj statut te provesti inspekcijski nadzor kako bi utvrdili da li udruga djeluje te poduzeti zakonske mjere ako utvrde da su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. Zakona o udrugama i pokretanje postupka likvidacije udruge.

  Stav je Ureda za udruge da sve one udruge koje nisi ispunile zakonsku obvezu usklađivanja statuta sa Zakonom, odnosno dok ne ispune tu zakonsku obvezu (udruge koje nisu u Registru udruga evidentirane da su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta) ne ispunjavaju uvjete za korištenje sredstava iz javnih izvora financiranja.

  Zbog svega navedenog, vrlo je važno da s jedne strane uredi državne uprave čim prije ažuriraju podatke o zaprimljenim zahtjevima udruga za upis promjena statuta u Registar udruga, a da s druge strane davatelji financijskih sredstava redovito koriste podatke iz Registra udruga, kao javne, službene baze podataka o svim registriranim udrugama.

  I konačno su nam malo olakšali time što sada davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora od udruga više ne trebaju tražiti izvadak iz Registra udruga, obzirom da sada svatko iz Registra udruga može neposredno pregledati i ispisati podatke o svakoj udruzi koji su identični podacima iz izvatka, čime se udrugama štede vrijeme i troškovi, a uredima državne uprave vrijeme za izdavanje izvatka. Također, od udruge koja je uskladila svoj statut sa Zakonom više se ne treba tražiti da statut prilaže prijavi na natječaj, jer su usklađeni statuti također dostupni u Registru udruga u izvornom obliku.

  U Hrvatskoj je registrirano više od 51.000 udruga

   


  Please publish modules in offcanvas position.