Plan rada i financija za narednu godinu

10 Stu 2015

Udruge koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su do kraja godine donijeti dva važna dokumenta za poslovanje u narednoj godini: godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

Na kraju svake godine izradite plan svojih aktivnosti i procijenite prihode i troškove za naredno razdoblje.

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ( NN br. 121 /2014) koji se primjenjuje od 01.01.2015. svi obveznici dvojnog knjigovodstva do kraja tekuće godine moraju pripremiti plan poslovanja za iduću godinu. Plan rada i financijski plan donosi skupština, najkasnije do 31. prosinca 2015. za slijedeću 2016. god. Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana.

Financijski plan mora sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana.

Zakonodavac je po uzoru na donošenje proračuna jedinica lokalne samouprave, gradova, županija i glavnog državnog proračuna, obvezao i neprofitne organizacije (pa tako i udruge) da se program rada i financijski plan moraju izraditi i usvojiti do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. E sad, da je država nekome majka, a nekome maćeha, upravo dokazuje činjenica da nemogućnost donošenja proračuna u jedinicama lokalne samouprave dovodi do ostavki i novih izbora koji u konačnici koštaju opet nas građane, a kod udruga do novčane kazne i to od 5.000,00 do 200 000,00 kn za neprofitnu organizaciju koja vodi dvojno knjigovodstvo; od 5.000,00 do 20.000,00 kn za zakonskog zastupnika neprofitne organizacije.

Kad bi ove sankcije vrijedile za sve naravno da bi se i drugačije razmišljalo i odgovorno poslovalo a gradovi i županije ne bi ostajali bez proračuna za nadolazeću godinu. Iz iskustva znamo da odgovorne osobe u udrugama prilikom spomena bilo kojeg zakona te zakone i primjenjuju jer si zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu priuštiti financijske sankcije kojima podliježu nepoštivanjem istog.

Kako doznajemo sukladno članku 5. Stavku 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija u izradi je i još uvijek na raspravi pravilnik kojim će biti propisana metodologija izrade financijskog plana , izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana a koji će biti obvezan i primjenjiv tek za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. god.

Zato ako već niste imate još vremena, izradite svoje godišnje planove, a mi vam želimo da sve što  planirate i ostvarite.

Ako niste vješti u planiranju oslonite se na pomoć iskusnijih kolega i stručnjaka.


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.