Pandorina kutija: eutanazija ili etika smrti

22 Stu 2015

Pitanja o smrti idu usporedo sa pitanjima o životu. Smrt je životna činjenica, smrt ne predstavlja ništa drugo nego završetak života.

Liječnike veže Hipokratova zakletva te stavlja težinu na njihove odluke kada i koliko dugo pacijenta održavati na životu pomoću aparata

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 20.11.2015. u organizaciji World Youth Alliance održan je Okrugli stol upravo na temu eutanazije sa medicinskog, filozofsko-etičkog, pravnog no prije svega i svjetonazorskog aspekta.

U uvodnom izlaganju prof. Claire de La Hougue, predsjednice Europskog centra za pravo i pravdu u Strasbourgu, osvrnula se na Europske zakone i zalaganje Europskog centra za pravo i pravdu da se eutanazija kriminalizira što je i postignuto na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 25.01.2012. godine rezolucijom 1859/2012. Iako pravnik po struci nije se mogao zatomiti kršćanski pa i politički odjek u govoru smatrajući da se ne smije život pa niti smrt stavljati iznad Božjih zakona te dodala “postignuta je velika odluka s potvrdom prava liječnika na priziv savijesti, te hvala Bogu na pobijedi nad ideološkom tiranijom i kulturom smrti“.

Okrugli stol o eutanaziji na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

No kršćanski nauk kao i konvencija u suprotnosti su sa Presudama Europskog suda za ljudska prava koji i danas razmatra i donosi odluke u korist pacijenata istaknula je Sunčana Roksandić Vidlička profesorica Kaznenog prava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Zadnja takva presuda donjeta je u lipnju ove godine. I u novom Obiteljskom zakonu RH postoji termin anticipirane naredbe koji se upravo odnosi na želju pacijenta da u teškim i ne izlječivim počesto terminalnim fazama bolesti ima se pravo „skinuti s aparata“.

“Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.” Albert Einstein

Aktivna i pasivna eutanazija

Bitno je razjasniti što je aktivna i pasivna eutanazija. Aktivna uključuje primjenu tvari ili sile, dok pasivnu poznajemo kao termin u kojem postoji izostanak liječenja potrebnog za održavanje života. U nama bližoj prošlosti imali smo primjer aktivne eutanazije u Sisku gdje je otac oduzeo život svojoj teško bolesnoj kćeri o kojoj se brinuo. Hrvatska je i tada bila podjeljena u ispravnost očeve odluke „eutanazije iz samilosti“dok svakodnevno u domovima i hospicijskim odjelima pacijente u terminalnim fazama trujemo visokim dozama opijata te zakonski, a tiho, vršimo nad njima pasivnu eutanaziju puštajući da besvjesno dočekaju trenutak prirodne smrti. Sa etičkog gledišta palijativna skrb je bolnija za pacijenta kao i za bližnje te uz svu zdravstvenu, medicinsku i duhovnu pomoć prilikom čekanja dostojanstvene smrti održavamo u biti želju bližnjih da neminovni rastanak traje što duže, riječi su profesora sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, etičara Hrvoja Jurić.

Razgovori o eutanaziji na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Davor Miličić profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu istiće kako liječnike veže Hipokratova zakletva te stavlja težinu na odluke liječnika kada i koliko dugo pacijenta održavati na životu pomoću aparata, zalažući se za striktnu primjenu i načela liječničke etike i ekskluzivnog polaganja prava da samo liječnici mogu i moraju imati pravo stopirati svaki vid ne etičnog ponašanja i situacija koje k tome vode. Zahvaljujući pritom što ne živimo u Aristotelovo doba kada su prirodnom selekcijom bolesne i nemočne odvodili na okolna brda i puštali da umru.

- Najraniji spomen ubojstva iz milosrđa nalazimo u biblijskoj priči o kralju Šaulu koji je živio prije više od tri tisuće godina. Dvije su verzije priče o njegovoj smrti. Prema prvoj, Šaul je počinio samoubojstvo na bojnom polju nakon ranjavanja, i to kako bi izbjegao pad u ruke neprijatelja. Prema drugoj, Šaula je na vlastiti zahtjev ubio jedan od njegovih vojnika kako bi mu ranjenom skratio muke.

"Što sa psihičkim bolesnicima, što je sa depresivnim bolesnicima, zar ćemo i njima dopuštati da odlučuju o tome žele li živjeti ili ne?", upitao je prof. Miličić okupljene smatrajući da otvaranjem tema kao što je eutanazija otvaramo pandorinu kutiju te kako je isto učinjeno sa pitanjima pobačaja. Što je slijedeće upitao je?

Potpomognuto samoubojstvo dopušteno je u Njemačkoj, Albaniji, Kolumbiji, Japanu i američkim saveznim državama Washington, Oregon, Vermont, Novi Meksiko i Montana. Eutanazija je legalna u svega četiri europske države: u Švicarskoj, u Nizozemskoj, u Belgiji i u Luksemburgu.

O eutanaziji kao i drugim pitanjima suvremene civilizacije potrebno je raspravljati, a ne zazirati od rasprave o takvim problemima,zaključak je okruglog stola uz poziv na učestvovanje u financijskoj pomoći Ureda družbe Isusove za pomoć izbjeglicama.

Okrugli stol u Zagrebu. Otvaranjem tema kao što je eutanazija otvaramo pandorinu kutiju


54+ VIJESTI

GRAK VIJESTI

 • Revitalizacija lončarstva

  Područje Petrinje bogato je kvalitetnom glinom i prije 100 godina u gradu je bilo 100…
 • Platforma53

  2016. godine smo bili jedni od inicijatora osnivanja Platforme 53. Riječ je o neformalnoj…
 • Web portal Grakni.HR

  Portal Grakni.HR je program udruge koji smo započeli 2015. godine, a traje i danas.…
 • Udruga GrAk

  Mi smo lokalni aktivisti koji svojim radom zajednicu osnažuju i potiču na promjenu.…
Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.