Svi smo mi civilno društvo, pokrenite svoje ideje

19 Srp 2016

Svatko od nas ima svoje ideje i želje kako bi trebala izgledati okolina u kojoj živi. Mnogi se odluče nešto poduzeti svojim uključivanjem u različite organizacije civilnog društva koje imaju važnu ulogu u stvaranju uvjeta za razvoj zajednice. U toj zajednici građani i organizacije civilnog društva u sinergiji s drugim važnim sektorima aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u stvaranju jednakih prilika za sve građane. Sve je to usmjereno cilju djelovanja za opće dobro kroz poštivanje jednakih prava za sve, povećanje zapošljivosti, borbom protiv siromaštva i zaštitom ranjivih skupina.

 Svi smo mi civilno društvo

Što su organizacije civilnog društva (OCD)?

Što su to i tko su sve organizacije civilnog društva često nije dovoljno jasno. Po definiciji civilno društvo predstavlja skupinu građana koji su se udružili radi zagovaranja svojih zajedničkih interesa s ciljem ostvarivanja promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Svi članovi zajednice imaju pravo utjecati na njezinu organizaciju i to na način koji njima najbolje odgovara.

Općenito se još uvijek kod nas smatra da su organizacije civilnog društva samo udruge. Iz toga je proizašao i sam naziv Ured za udruge pri Vladi Republike Hrvatske.

Temeljem tog uvriježenog stava i mišljenja često se događa da se i natječaji koji se objavljuju za različite projekte na nacionalnoj razini ograničavaju samo za udruge pa se samim time ne mogu ni javiti ostale organizacije civilnog društva.

Stoga je potrebno bolje upoznati javnost sa svim oblicima pravnog ustroja organizacija civilnog društva koji kod nas postoje i kako i gdje one djeluju.

Organizacije civilnog društva osim udruga još su zaklade i fundacije, zadruge, vjerske zajednice, sindikati i neformalne građanske inicijative.

Najčešći oblik OCD-a su udruge i zaklade i one se najčešće poistovjećuju i miješaju. No one se bitno razlikuju po broju, načinu i području rada te po zakonima po kojima se mogu osnovati i djelovati. Po zadnjim podacima u Hrvatskoj postoji 51.489 udruga i oko 200 zaklada. Već sam navedeni broj pokazuje kolika je razlika u mogućnostima osnivanja jednih ili drugih.

Što je to udruga?

Udruga je organizacija civilnog društva po pravnom statusu Udruga, gdje su se udružili građani radi rješavanja socijalnih problema u zajednici ili radi bilo kojeg drugog zajedničkog interesa. Udruga je neprofitna organizacija i djeluje po Zakonu o udrugama. Udrugu čine članovi koji plaćaju članarinu. Članarina je određeni izvor prihoda koji udruga ostvaruje i koristi ga za svoje djelovanje.

Što je zaklada?

Zaklada je također organizacija civilnog društva po svojem pravnom statusu Zaklada koja djeluje po Zakonu o zakladama i fundacijama. To je institucija čija je svrha točno određena od zakladnika, a imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi u ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe. Svaka zaklada ima svoju imovinu koju u zakladu unose zakladnici u smislu financijskih sredstava ili materijalne imovine.

Zaklade mogu biti javne ili privatne. Pripadaju neprofitnim nevladinim organizacijama i za razliku od udruga nemaju članstvo. Imovina i financijska sredstva ostvaruju se iz donacija privatnih ili pravnih osoba, te od projekata. Stoga ni sredstva zaklade nisu stalna osim ako ih nije osnovala neka javna institucija koja će svake godine izdvajati određena sredstva za rad zaklade.

Fundacija radi na istom principu kao i zaklada samo što je osnovana na određeno vrijeme radi ispunjavanja neke određene svrhe.

Edukacija u Zakladi Sandra Stojić

Što je neprofitni sektor?

Neprofitni sektor obuhvaća sve organizacije koje djeluju u području kojeg nije moguće uvijek organizirati na komercijalnoj osnovi. To su organizacije koje primarno ne postoje radi ostvarivanja bilo kakvog profita, a ako ga i ostvaruju djelatnošću kojom se bave ulaže se u daljnje ostvarivanje općekorisne i dobrotvorne svrhe.

Svaka organizacija ima vlastitu upravu, a u svoj rad redovito uključuju volontere odnosno dragovoljce. Neprofitnost ima povoljan porezni status i mogućnost primanja donacija kao porezno priznatih rashoda u smislu porezne olakšice.

Što su nevladine organizacije?

Nevladine organizacije su ustvari privatne neprofitne organizacije koje naglašavaju odvojenost rada od Vlade i njezinog utjecaja na javni sektor. Najčešće se ovim pojmom okarakteriziraju organizacije koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša i sličnim temama. Što se tiče poreznog statusa određene su isto kao i neprofitne organizacije.

Nevladine organizacije djeluju svojim radom u područjima za koje treba dugačak period da bi bila usvojena od Vlade i državnog sektora.

Sve pozitivne promjene u društvu kreću od organizacija civilnog društva i kao što kaže Margaret Mead, američka kulturna antropologinja: „Nikada nemojte sumnjati u to da mala grupa građana posvećenih određenom cilju može promijeniti svijet. Doista to je jedino što ga može promijeniti.“

Stoga pokrenite svoje ideje i želje jer svi smo mi civilno društvo.

Informacije o autoru teksta
Biserka Stojić
Author: Biserka Stojić
Upraviteljica Zaklade Sandra Stojić, Kutina. Borac za prava i kvalitetu života svakog čovjeka do njegovog kraja.
Ostale vijesti ovog autora:

54+ VIJESTI

GRAK VIJESTI

 • Revitalizacija lončarstva

  Područje Petrinje bogato je kvalitetnom glinom i prije 100 godina u gradu je bilo 100…
 • Platforma53

  2016. godine smo bili jedni od inicijatora osnivanja Platforme 53. Riječ je o neformalnoj…
 • Web portal Grakni.HR

  Portal Grakni.HR je program udruge koji smo započeli 2015. godine, a traje i danas.…
 • Udruga GrAk

  Mi smo lokalni aktivisti koji svojim radom zajednicu osnažuju i potiču na promjenu.…
Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.