atelje logo 300 bijeli

  • 1

Alternativna strana FLIK-a: VeGe doručak

Festivalska scena sve češće uključuje vegansku prehranu. Razlog je jednostavan: sve je…

Alternativna strana FLIK-a: Joga za dobro jutro

Kažu da je najbolje dan započeti s jogom. Tako ćete tijelo napuniti kisikom,…

ISLAND – zemlja uređenog „trećeg sektora“

Kada su me drage suradnice i kolegice Ana Opačić sa Studija socijalnog rada Pravnog…

FLIK je narastao: Alternativna strana FLIK-a

Raduje nas što i ove godine sa istim suradnicima organiziramo FLIK - Festival lončarstva…

Prijavi se i postani FLIK volonter

Ako želiš volontirati na FLIKu- Festivalu lončarstva i keramike u Petrinji koji će se…

CAMINO BANOVINA 4. dan: Glina – Topusko (19 km)

Zadnji dan rute Camino Banovina započinje u Glini. Ovdje je vojni kadet Josip Runjanin…

CAMINO BANOVINA 3. dan: Prnjavor Čuntićki - Glina (20 km)

Kada one koji su prehodali Camino Banovina pitate koji im je dio rute najljepši, dobit…

CAMINO BANOVINA 2. dan: Petrinja - Prnjavor Čuntićki (19 km)

Drugi dan Camino Banovine pravi je Camino dan. To znači, očekuje vas izazov, 20-tak…

CAMINO BANOVINA 1. dan: Sisak-Petrinja 16 km

Na samo sat vremena vožnje od Zagreba nalazi se Sisak, jedno od najstarijih naselja…

Na Forumu petrinjskih udruga dogovoreno osnivanje PLATFORME 53

16 Ruj 2016

Povodom 15. rujna koji se obilježava kao dan Međunarodni dan demokracije u Petrinji je u "Maloj kući" organiziran Forum udruga koje zagovaraju demokraciju i političku kulturu, solidarnost i zaštitu ljudskih prava. Na forumu su udruge razgovarale o aktualnim problemima u razvoju civilnog društva i aktivnog građanstva, međusobnoj suradnji, kvalitetnijem socijalnih usluga, nedostatku prostora za rad i razvoj udruga, transparentnom financiranju udruga iz lokalnog proračuna i drugim problemima s kojima se udruge svakodnevno sreću.

Domaćin Forumu udruga je bila Mala kuća koja djeluje u sklopu Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavlja civilno društvo i građani koji se aktivno uključuju u život zajednice doprinoseći većoj političkoj participaciji građana, transparentnom i odgovornom upravljanju, socijalnoj inkluziji i društvenoj pravdi. Zajedničkim radom i sinergijom naših potencijala možemo brže i kvalitetnije kreirati društvene promjene. Osobito je važno poticati suradnju između lokalnih organizacija sličnog djelokruga rada te ih podržati u zagovaranju boljeg položaja onih društvenih skupina čije interese zastupaju.

Na forumu su sudjelovali predstavnici šest petrinjskih udruga: Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udruge GRAK, Udruge Novi mladih Novi svijet iz Luščana, Udruge HVIDRA, Udruge Pomoć starijim osobama i Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama STAR. Udruge su dogovorile suradnju kroz osnivanje PLATFORME 53 koja će okupiti lokalne udruge koje zagovaraju mir, demokraciju, solidarnost, zaštitu ljudskih prava, zaštitu javnih resursa i pružaju socijalne usluge u zajednici.

Nakon uvodnog dijela krenula je raprava o svakodnevnim problemima udruga te mogućnostima kvalitetnije suradnje među udrugama. Aleksandra Milković iz Udruge osoba s invaliditetom SMŽ je rekla kako postoje dobri primjeri uključivanja udruga u lokalni razvoj, a u sklopu projekata koje financira Europska unija. To su Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te URBACT projekt "City Centre Doctor". Kroz te su projekte u Petrinji stvorene radne skupine koje čine predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora. Udruge u tim skupinama zagovaraju ideju "zgrade udruga" koja treba biti društveni, urbani centar za građane, a u kojem bi svoje mjesto našle i lokalne društveno-poduzetničke inicijative. Međutim, čini se da Grad Petrinja nije ozbiljno razmotrio potrebe udruga, pa je izostala i adekvatna podrška gradskih službi.

Palma Miličević iz Udruge GRAK je rekla kako je potrebna snažnija projektna suradnja među udrugama, zatiom pobiljšanje socijelnih usluga koje provode udruge te zaštita ugroženih skupina građana. Probleni starih, napuštenih osoba, problemi osoba s invaliditetom, probleni pranitelja... To nisu samo problemi tih skupina i njihovih udruga, nego su to problemi cijele zajednice. Naglasila je potrebu veće vidljivosti aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te transparantnije financiranje udruga iz gradskog i županijskog proračuna.

Đuro Horvatinec je opisao pokušaj petrinjske HVIDRA-e dobije neiskorišten javni poljoprivredni prostor kako bi započela braniteljsku zadrugu. Na žalost, nisu imali uspjeli. 

Svoje je iskustvo u oronuloj zgradi udruga u Gajevoj ulici opisala Lucija Gašparić. Zgrada prokišnjava, instalacije su dotrajale i opasne, nitko ne rješava popravke, nikoga nije briga za zgradu.

Kako je teško provoditi skrb za starije osobe u udaljenim selima bez podrške zajednice, to dobro zna Goranka Vujić iz Udruge Pomoć starijim osobama. Slična iskustva ima Svjetlana Grubješić iz Udruge mladih Novi svijet iz Luščana.

U konačnici su dogovoreni koraci za buduće zajedničko djelovanje, te zaključci javnog foruma.

Zaključci Foruma udruga:

  • U gradu postoje neiskorišteni javni prostori i javne površine koje građani i građanske udruge ne mogu koristiti. Umjesto da služe razvoju zajednice, ti prostori samo više propadaju i nagrđuju grad. Istovremeno, brojne udruge nemaju prostor za rad i razvoj.
  • Gradska uprava u Petrinji još uvijek nije ispunila zakonsku obavezu javne objave rezultata prošlogodišnjeg natječaja za financiranje udruga. Udruge će inzistirati na transparentnom financiranju.
  • U cilju osnaživanja civilnog društva udruge će osnovati neformalni savez koji će se zvati PLATFORMA 53. Članice će potpisati sporazum o suradnji koji će definirati svrhu saveza, obveze i prava udruga unutar saveza. Savez će imati svoj logo i slogan „Zajedno rastemo jači“. Izradit će se Facebook stranica platforme
  • PLATFORMA 53 započinje s radom odmah nakon potpisivanja sporazuma u suradnji zainteresiranih udruga, što će se desiti do kraja rujna 2016. kada će biti organizirana i tiskovna konferencija za medije

Na forumu su dogovoreni ciljevi buduće PLATFORME 53:

  • razvoj civilnog društva i aktivnoga građanstva
  • revitalizacija neiskorištenog javnog prostora i izgradnja društvenog centra u Petrinji u cilju razvoja uključive zajednice
  • suradnja u procesu deinstitucionalizacije i pružanju socijalnih usluga za ranjive skupine građana
  • veća vidljivost rada udruga i transparentno financiranje udruga iz lokalnog i županijskog proračuna
  • poboljšanje uvjeta za rad lokalnih udruga

Udruge su razgovarale o brojnim problema s koji otežavaju njihov rad


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.