Želiš li postati poduzetnik, pripremi se na beskrajnu birokraciju

18 Ožu 2018

Posao koji ćeš raditi najmanji je problem...

U zadnje vrijeme mnogo se priča o poboljšanju poduzetničke klima, da se na tome kontinuirano radi te da su poboljšanja znatna. U većini zemalja, mada je postupak sličan, trgovačko društvo registrira se u nekoliko dana, a kod nas je uobičajeno dva do tri mjeseca. Osim toga kod nas poduzetnik koji otvori firmu mora nakon otvaranja obilaziti niz institucija i podnositi raznorazne dokumente kako bi pribavio sve što mu je potrebno za posao. Statistika, Porezna uprava, Mirovinsko i Zdravstveno osiguranje, banke… U drugim europskim zemljama sve se obavi na jednom mjestu istovremeno sa izdavanjem rješenja o osnivanju. 

poslovni startposlovni start

Ime firme? Nije to baš tako lako

Nitko se od mjerodavnih nije pobrinuo da se na nekoj službenoj web stranici nalazi popis svega što poduzetnik treba obaviti prije pokretanja posla pa novi poduzetnici često propuste neku radnju. Naravno, neznanje ne opravdava pa su kažnjavanja česta. Svi zakoni odnose se i na male i na velike poduzetnike pa treba ispuniti niz zahtjeva prije pokretanja posla.

Ispada da je najveći problem smisliti naziv firme. U RH postoji beskonačan broj registriranih firmi sa jako sličnim nazivima, tako da morate dobro paziti oko odabira imena firme. Neće vam se odobriti ime firme ako već postoji neka sa sličnim nazivom. Naravno da nemate pojma koja od postojećih firmi u registru ima dovoljno slično ime. Dakle, ni u kom slučaju nećete dobiti odobrenje za naziv firme ako je već registrirana firma pod sličnim nazivom pa čak ako je ta firma ugašena i više ne djeluje, što je definitivno totalni apsurd. 

Koraci koje je potrebno obaviti nakon dobivanja rješenja su sljedeći:

 • izrada pečata,
 • ishođenje rješenja od Statističkog zavoda, otvaranje poslovnog računa u banci,
 • prijava društva Poreznoj upravi uz priloge : registracija društva, rješenje o razvrstavanju društva, očevidnik, ugovor o najmu poslovnog prostora, ugovor o knjigovodstvu (neke ispostave ga traže neke ne),
 • prijava u PDV sustav (prije početka obavljanja djelatnosti) na propisanom obrascu,
 • ishođenje međunarodnog PDV broja (ako se želi poslovati sa inozemstvom),
 • prijava društva na Hrvatskom zavodu mirovinskog osiguranja,
 • prijava društva na Hrvatskom Zavodu zdravstvenog osiguranja,
 • ishođenje certifikata za sustav E-Porezna jer predavanje obrazaca poreznoj upravi obavezno obavljati elektronskim putem. Ovlaštenje možete dati računovođi ali on opet u vaše ime treba ishoditi certifikat,
 • ishođenje certifikata za E-mirovinsko i E-zdravstveno jer je prijava radnika nakon trećeg zaposlenog radnika moguća isključivo elektronskim putem.

Naravno, sve navedeno potrebno je obaviti prije pokretanja samog posla. Ukoliko izostavite npr. prijavu u sustav PDV-a prije prvih transakcija prema hrvatskim propisima ne možete se više prijaviti do kraja godine, te gubite sav pretporez po ulaznim računima.

Ne... To nije sve. Slijede interni akti

Osim tih birokratskih zahtjeva, niz propisa od poduzetnika zahtjeva niz internih akata koje u slučaju inspekcije trebaju biti na raspolaganju, te treba poduzeti još niz radnji.
Interni akti koje treba izraditi i druge radnje:

 • interni akt za fiskalizaciju računa, naplatna mjesta i operatere bez obzira što se ne obavlja gotovinski promet
 • putem sustava E – porezna prijaviti kreatora rješenja za fiskalizaciju
 • na ulazu u poslovni prostor istaknuti tvrtku i radno vrijeme
 • na naplatnom mjestu istaknuti naljepnicu propisanu Pravilnikom o fiskalizaciji
 • interni akt o blagajničkom maksimumu
 • interni akt o likvidaciji računa
 • interni akt o zaštiti osobnih podataka
 • prijaviti bazu podataka osobnih podataka (npr. osobni podaci zaposlenika) Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • formirati knjigu poslovnih udjela
 • formirati evidenciju odluka skupštine
 • ustrojiti evidencije radnog vremena
 • formirati kadrovske evidencije (matična knjiga radnika)
 • izvršiti procjenu opasnosti vezano uz zaštitu na radu
 • napraviti ateste instalacija i opreme
 • osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata prema procjeni opasnosti
 • označiti evakuacijske izlaze iz poslovnog prostora
 • izraditi plan evakuacije
 • zatražiti rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta (ovisno o djelatnosti).

Konačno se možete baviti poslom koji ste registrirali

Kada ste sve ovo obavili možete se posvetiti poslu. Naravno da će većina novih poduzetnika navedene interne akte i radnje obavljati paralelno sa započinjanjem posla, ali moraju biti svjesni da za svaki nedostatak postoje kaznene odredbe. Zato prosperiraju zemlje kao Irska koja je cijeli postupak pokretanja posla pojednostavnila do maksimuma. U Njemačkoj čak razmatraju da novi poduzetnik ima mogućnost prvo pokušati obavljati djelatnost uz minimum uvjeta i da tek nakon isteka “probnog roka” u potpunosti registrira djelatnost. U slučaju neuspjeha, na taj se način izbjegavaju skupi postupci likvidacije. Nadam se da se i kod nas razmišlja u tom smjeru, jer kad vidite što sve treba poduzeti kako bi postali poduzetnik, najmanji problem u svemu je posao koji ćete pokrenuti.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam