Dobro je znati: Nova pravila o zaštiti na radu vrijede i za udruge

22 Tra 2019

Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu! Kvalitetno i brzo se informirajte o obvezama koje proizlaze iz odredbi  Zakona o zaštiti na radu. Zakonske izmjene stupile su na snagu 1. studenog 2018. Dio izmijenjenih odredbi stupio je  na snagu 1. siječnja 2019.

Cilj zakonskih izmjena je smanjenje obveze poslodavca u provedbi mjera zaštite na radu. Odredbe Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) primjenjuju se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca, uključujući i udrugu. Zakon se ne primjenjuje za poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik angažiran temeljem ugovora o radu, osim ako nisu angažirane i neke druge osobe temeljem nekih drugih ugovora kao vanjski suradnici. Kako se to primjenjuje na udrugu: Ako udrugu zastupa predsjednik udruge ili neka druga osoba, a ta osoba je jedina zaposlena u udruzi temeljem ugovora o radu i ne postoje vanjski suradnici na temelju nekih drugih ugovora (ugovor o djelu, autorski ugovor, ugovor o volontiranju, studentski ugovori sl.) na udruga se ne odnose zakonske odredbe zakona o zaštiti na radu. Danas su rijetke takve udruge i sve više udruge temeljem raznih ugovora angažiraju više stručnjaka.

Zajedničko ili zasebno obavljanje zaštite na radu

Obveza procjene rizika na radu je obvezna aktivnost, poslodavac je obvezan imati dokumentirane informacije o tome kako je radnike uključio u postupak procjene rizika a ova informacija se može sastaviti u obliku obavijesti, zapisnika i sl.

procjena rizikaNovom zakonskom odredbom omogućeno je da više poslodavaca, udruga, koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti zajedničko obavljanje poslova zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika, što kod udruga neće biti baš čest slučaj u praksi, obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu.

Nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu poslodavac može koristiti samo na osnovu davanja suglasnosti predstavnika radnika u slučaju da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja.

Novom zakonskom odredbom određeno je kako na svakom radilištu ili radnom prostoru gdje istodobno radi dva do pedeset radnika najmanje jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći.

Zaštita nepušača na radnom mjestu

pusenjeNovim zakonskim odredbama je određeno kako je poslodavac obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja dima duhanskih i srodnih proizvoda. Zabranjeno je pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje na mjestu rada, radnim sastancima. Iznimno poslodavac može pisanim putem izdati dozvole vezane za korištenje navedenih duhanskih i dr. proizvoda u posebnom prostoru na kojem je obvezno postaviti znak dozvoljenog pušenja.

Iz nove zakonske odredbe proizlazi kako udruga i drugi poslodavac mora obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o ozljedi ili  smrtnoj ozljedi u prostoru ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad. Navedene obavijesti poslodavac je obvezan dostaviti odmah po nastanku ozljede.

Prema novoj zakonskoj odredbi poslodavac je obvezan povjereniku zaštite na radu: osigurati potrebno vrijeme za nesmetano obavljanje dužnosti, davati potrebne informacije i omogućiti mu uvid u sve propise i isprave iz zaštite na radu i izvršiti sve obveze propisane Zakonom o zaštiti na radu.

 


Aktivni građani

Ovaj je portal i mogućnost da učimo jedni od drugih i razmjenjujući znanje da bi ostvarili pozitivne promjene u svojim zajednicama.

Pridruži se
Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam