Podsjetnik: neke udruge trebaju imati godišnji plan nabave

30 Ožu 2016

Sve „moramo“ planirati pa nam je potreban plan nabave. Svi javni naručitelji, uključujući i udruge koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, u predstojećem razdoblju moraju izraditi plan nabave za 2016. Plan nabave, udruge koje su javni naručitelji moraju objaviti najkasnije do 30. lipnja 2016.

Samo neke udruge trebaju voditi računa o javnoj nabavi

Sve udruge nisu obveznici primjene Zakona pa time ne moraju ni pristupiti obvezi izrade plana nabave za 2016. Sukladno zakonskim odredbama, javni naručitelji su:

 1. državna tijela RH
 2. jedinice lokalne samouprave
 3. zajednica navedenih tijela i jedinica
 4. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe i ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

- da se financiraju iz državnog proračuna u iznosu većem od 50% od ukupnih prihoda

- da nadzor nad njihovim poslovanjem obavljaju državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave ili druge pravne osobe

- da više od polovice članova bilo kojeg tijela upravljanja imenuju državna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave ili druge pravne osobe

5. zajednica pravnih osoba

Možemo zaključiti kako udruge koje ispunjavaju navedeni uvjet financiranja jesu javni naručitelji i moraju primjenjivati zakonom propisani postupak javne nabave. Pretpostavljam da se većina udruga financira sredstvima državnog proračuna pa ako su vam ti prihodi veći od 50% ukupnih prihoda, onda ste obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi. Naravno da se ovo ne odnosi na nabave malih vrijednosti.

ŠTO TREBAMO ZNATI O PLANU NABAVE?

Plan nabave sadrži slijedeće podatke:

 • predmet nabave
 • evidencijski broj nabave
 • procijenjena vrijednost nabave ako je poznata
 • vrsta postupka javne nabave (bagatelna nabava, pozivni natječaj, otvoreni postupak, narudžbenica)
 • sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum
 • planirani početak postupka
 • planirano trajanje ugovora.

Naravno da možete dodati i neke druge vama bitne podatke. Plan nabave također možete izmjeniti ili dopuniti. Bitno je samo da sve izmjene i dopune moraju u izmjenjenom planu nabave biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan. Klikom na donji prikaz plana nabave možete preuzeti primjer koji smo za vas izradili u excel datoteci.

Primjer plana nabave za 2016. godinuPrimjer plana nabave za 2016. godinu

Udruga kao javni naručitelj obvezna je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku od 60 dana od dana donošenja financijskog plana. Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja slijedeće godine. To znači da će javni naručitelj morati imati objavljen plan nabave za 2016. na internetu sve do 30. lipnja 2017.

Udruga kao javni naručitelj obvezna je podatke o internetskoj stranici na kojoj je objavljen plan nabave plan nabave dostaviti Upravi za sustav javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva a koja zatim na svojim stranicama objedinjuje popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja.

I naravno ako to ne ispoštujete bit će te kažnjeni. Tako će se novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000,000,00 kn kazniti za prekršaj, između ostalog pravna osoba, uključujući i udrugu koja je pravna osoba, obveznik primjene zakona i izrade plana nabave. A ne, to nije sve, za isti prekršaj kaznit će se i novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kn odgovorna osoba u udruzi.

Radi se o stvarno visokim novčanim kaznama za prekršaj pa vam savjetujem da svakako vodite računa o ispunjenju zakonskih obveza u vezi donošenja i objave plana nabave, odnosno dostave podataka Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam