Udruge trebaju predati izvještaj o potrošnji sredstava iz javnih izvora

28 Velj 2016

Ako ste mislili da znate što sve trebate (morate) popuniti, dodati, provjeriti i na kraju poslati nadležnim institucijama kao završno izvješće poslovne godine, prevarili ste se. U moru izvješća nalazi se još jedan obrazac „PROR-POT“. Rok za dostavu izvješća je produžen do 31. ožujka 2016. godine.

Izvjestaj o potrošnji proračunskih sredstava možete preuzeti na internet stranicama Ministarstva financija (klik na sliku iznad)

Udruga koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je nadležnom tijelu dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu. Navedeno proizilazi iz članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014) i čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ( NN br. 31/2015).

Izvještaj se dostavlja u roku 60 dana od isteka poslovne godine, što znači da se za 2015. godinu izvještaj mora dostaviti do 29. veljače 2016. godine. Srećom, taj je rok ove godine produžen do 31. ožujka 2016. godine. 

Ovaj izvještaj se sastavlja na Obrascu PROR-POT ako drugim propisima nije utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca.

Davatelj sredstava može, prilikom donošenja odluke ili drugog akta o odobrenju sredstava neprofitnoj organizaciji, dopuniti obrazac izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava i drugim podacima s obzirom na specifičnosti financiranja.

Ako je propisom ili drugim aktom temeljem kojeg su proračunska sredstva dodijeljena definirano da ne moraju biti utrošena u poslovnoj godini u kojoj su doznačena u Izvještaju o potrošnji proračunskih sredstava navodi se podatak o sredstvima prenesenim iz prethodne godine i načinu njihove potrošnje.

Udruga koja je primatelj javnih sredstava obvezna je, na zahtjev davatelja sredstava, dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je izdatak iskazan u Obrascu PROR-POT. Nadležna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo vršiti kontrole na licu mjesta o utrošku sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokale i područne (regionalne) samouprave.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam