Ulazni računi trebaju biti uredno posloženi, nisu listovi kupusa!

28 Velj 2016

Kada radite u knjigovodstvu često ćete se susretati sa inspekcijskim nadzorom Porezne uprave. Osobno smatram da je to dobrodošla prilika da provjerim radim li ispravno. Obično naučim nešto novo. U nastavku pročitajte niz malih uputa što inspektorat porezne uprave očekuje da vidi u prilogu ulaznim računima.

Pravilnom evidencijom poslovnih računa olakšavamo posao sebi, ali i svima koji nam budu 'kopali po papirima'

Prije svega da razjasnimo to su ulazni računi. Ulazni račun (URA) je knjigovodstveni dokument, a služi nam za financijsko praćenje ulaza robe.

Prilikom jednog inspekcijskog nadzora ljubazna inspektorica zatražila je ulazne računa na pregled. Svakako da postoji niz osnovnih pravila kako ti računi moraju izgledati, i to:

  • uredno složeni u registrator (ne smije izgledati kao kupus - da listovi vire)
  • posloženi rednim brojem iz Knjige ulaznih računa
  • NEMA ŠARANJA PO ULAZNOM RAČUNU - osobito ne korektorom.
  • ne priznaju se računi pristigli fax aparatom niti bilo kakve kopije, morate imati original, ukoliko nađete kopiju računa zatražite od dobavljača da Vam dostavi original za odložiti u arhivu.
  • SVI ULAZNI RAČUNI moraju biti ovjereni od osobe ovlaštene za zastupane i žigom tvrtke kao potvrda da se radi o računu koji se odnosi na poslovanje tvrtke

No dodatna stvar koja se pojavila kao vrlo dobra je da uz račun budu priloženi ama baš SVI popratni dokumenti da se može bez puno razmišljanja utvrditi poslovni tijek toga događaja.

Znači ukoliko imate ponude, predračune, upite ... sve to možete priložiti uz račun. Ukoliko je roba završila na bilo kojem skladištu obavezno priložiti primku za to skladište, ukoliko je roba prodana tranzitno - obavezno priložiti račun i otpremnicu po kojoj je ta roba prodana.

Ako se radi o potrošnom materijalu, dobro je napisati (običnom olovkom) na računu u koju svrhu je ista potrošena. Ukoliko se radi o održavanju zbog nastalog kvara, dobro bi bilo imati zapisnik o nastaloj situaciji sa odlukom odgovorne osobe da se stroj / oprema ili o čemu se već radi pošalje na popravak. Ukoliko se radi o osobnom ili teretnom vozilu ili bilo kojem vozilu voznog parka tvrtke, obavezno treba navesti šifru vozila ili registarsku oznaku vozila na koji se odnosi račun i nastali trošak.

Nemojte zaboraviti da ukoliko nabavljate lož ulje u prosincu, da ne možete knjižiti u trošak CIJELI IZNOS, nego samo onaj dio potrošen u poslovnoj godini, a na dan 31.12.2015. u inventuru imovine uvrstiti lož ulje na skladištu i tu vrijednost staviti na vremenska razgraničenja (konto 19) da uđe u trošak slijedeće godine.

Ukoliko se radi o usluzi prijevoza mora biti vidljivo da li se radi o zavisnom trošku nabave dugotrajne ili kratkotrajne imovine (opreme ili robe na skladištu) jer se u tom slučaju trošak prijevoza mora knjižiti kao zavisni trošak i ne smije biti knjižen na klasu 4 troškova.

Ukoliko se radi o građevinskom materijalu za koji će biti ispostavljen račun za graditeljske usluge, isti mora biti upisan u Građevinski dnevnik i mora biit razumljivo i vidljivo na koje gradilište je materijal utrošen.

Ukoliko se radi o kupovini poklona za Sv.Nikolu ili neki dar radnicima (tvrtka ima pravo kupiti dar do 400,00 kn vrijednosti u naravi godišnje za radnika) i privitku mora biti zapisnik sa tabelom i specifikacijom radnika ili djece s godištima s obzirom da se smije darivati dijete do 15 godina starosti.

Ukoliko se radi o HTZ opremi također mora biti primopredajni zapisnik u privitku gdje se vidi popis radnika, sa veličinama odjeće i obuče, sa njihovim potpisima da su primili HTZ opremu.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam