Pravila igre u financijskom poslovanju neprofitnih organizacija

24 Sij 2016

Nalazimo se u vremenu kada treba pripremiti financijsko izvještavanje o sredstvima koja smo koristili tjekom 2015. god. a potječu iz javnih izvora, odnosno proračunskih sredstava. To nije lagan posao i znamo da "ubija u pojam" aktiviste u brojnim udrugama, ali mora se odraditi. U nastavku ćemo vam skrenuti pozornost na neka bitna pravila u financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. 

Financijsko poslovanje udruga mora biti u skladu s nekoliko zakona i pravilnika

Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija uređeno je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a u ovom tekstu ćemo se ukratko osvrnuti na načela financijskog poslovanja udruga. Sve neprofitne organizacije (udruge) dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uređuje okvir financijskog poslovanja i elemente računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, a njegov sadržaj obuhvaća:

 • Obveznike primjene
 • Načela sustava financijskog poslovanja
 • Izradu i izvršavanje financijskih planova
 • Izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava
 • Računovodstvena načela i računovodstvene poslove
 • Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
 • Obveze i provedbe popisa imovine i obveza
 • Način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora
 • Priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka
 • Financijsko izvještavanje
 • Reviziju godišnjih financijskih izvještaja
 • Registar neprofitnih organizacija
 • Javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja te
 • Nadzor nad financijskim poslovanjem, računovodstvenim poslovima i predajom financijskih izvještaja

U svojoj primjeni oslanja se na tri pravilnika:

 1. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
 2. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 3. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija

Obveznici ovog zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.
Sustav financijskog poslovanja obuhvaća načela sustava financijskog poslovanja, izradu i izvršavanje financijskih planova i izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Financijsko poslovanje udruga temelji se na dva osnovna načela: načelu javnosti i transparentnosti te načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrole.
Načelo javnosti i transparentnosti podrazumijeva javnu objavu financijskih izvještaja i to putem Registra neprofitnih organizacija i Registra udruga. Za udruge s ukupnim prihodom iznad 3 milijuna kuna ono također podrazumijeva uvid u financijske izvještaje protekle godine putem ovlaštenog revizora, a za udruge s prihodom iznad 10 milijuna kuna i javnu objavu revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji.

Načelo dobrog financijskog upravljanja i kontrole podrazumijeva odgovornost tijela uprave glede planiranja, izrade i realizacije financijskog plana, zatim odgovornost po pitanju računovodstva i izrade izvještaja, a sve to sa svrhom postizanja postavljenih ciljeva i zaštite resursa udruge od gubitaka bilo neadekvatnim korištenjem i/ili prijevarama.

 

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam