Znate li da su udruge obvezne voditi registar članova?

21 Sij 2016

Prema načelu demokratskog ustroja, članovi udruge su ti koji direktno ili putem svojih predstavnika upravljaju udrugom. Zato je popis članova važan, on je „matična knjiga“ udruge koja se stalno mijenja i nadopunjuje. Iz popisa se vidi, od početka djelovanja udruge do danas, tko je bio, a tko još uvijek jeste član udruge. 

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14)  u članku 12. (Članstvo udruge) kaže:

„(1) Svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge, sukladno zakonu i statutu.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost."

Dakle, svaka fizička i pravna osoba može, sukladno Zakonu i statutu udruge, postati članom udruge. Osnivači/članovi udruge samostalno odlučuju hoće li i pod kojim uvjetima primiti nove članove, a osnovni instrument za uređivanje ovog pitanja je statut udruge.

Zakonski obvezan dio statuta mora definirati odredbe o uvjetima i načinu učlanjivanja, prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova.

Popis članova obvezno mora sadržavati:

  • ime i prezime
  • OIB
  • datum rođenja
  • datum pristupanja udruzi
  • kategoriju članstva (ako su one utvrđene statutom udruge)
  • datum prestanka članstva u udruzi

Članovi se ne brišu iz Popisa udruge ni kada prestaju biti članom. Dovoljno je u popisu upisati datum prestanka njihovog članstva. Potpunim i redovito ažuriranim podacima o članovima udruga dokazuje brojnost članstva. Prisjetimo se, često nas u natječajnoj dokumentaciji pitaju koliko članova ima naša udruga. 

Popis članova možete voditi u običnoj bilježnici ali puno je praktičnije činiti to u Word ili Excel tablici. Primjer popisa članova udruge možete preuzeti u našoj download zoni.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid nadležnim tijelima (na njihov zahtjev), no udruga ga nije dužna javno objavljivati niti davati na uvid osobama koje nisu članovi udruge, nenadležnim tijelima i pojedincima. Također i svi članovi udruge imaju na zahtjev pravo uvida u popis.

Novim Zakonom o udrugama omogućeno je punopravno članstvo punoljetnim osobama lišenim poslovne sposobnosti pa one sada mogu sudjelovati u radu skupštine i odlučivati na način propisan statutom. Istu mogućnost imaju i maloljetne osobe s navršenih 14 godina života, ali uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika koja može biti u obliku dodatne rečenice otisnute na pristupnici (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika).

Iako su udruge i dosad u statutima često imenovale različite kategorije članstva, novi Zakon izrijekom navodi tu mogućnost i prepušta članovima udruge da statutom utvrde hoće li samo pojedine kategorije članstva činiti skupštinu udruge, odnosno imati pravo odlučivanja na skupštini, a to primjerice mogu biti redovni, pridruženi, podupirući, počasni, maloljetnici, osobe lišene poslovne sposobnosti i druge kategorije članstva.

Ako se udruga odluči za određivanje neke od ovih kategorija članstva statutom, za tu/te kategoriju/kategorije moraju jasno biti uređeni uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, način vođenja popisa članova, prava, obveze i odgovornosti, odnosno način njihova sudjelovanja ili /i odlučivanja.

Udruga je radi zaštite pravne sigurnosti i interesa članova, zakonski obvezna voditi popis svojih članova i to pod prijetnjom prekršajnih sankcija. Ako se popis članova ne vodi ili se ne vodi na način propisan Zakonom, udruga i odgovorna osoba kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kn za udrugu i 1.000,00 do 5.000,00 kn za odgovornu osobu.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam