Jednostavno knjigovodstvo udruga nije tako jednostavno

12 Sij 2016

Udruge imaju sve više nametnutih obaveza i papirologije pa nije čudo što mi se često javljaju jer nisu sigurni što treba napraviti. Na primjer, u netječajima se u prijavnoj dokumentaciji trebaju poslati dodatni dokumenti, ako udruga vodi dvojno knjigovodstvo. Samo udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo trebaju ispuniti upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja, najkasnije do 30. ožujka 2016. godine. Što to jednostavno knjigovodstvo zapravo znači, kada znamo da u našoj zemlji administracija nije jednostavna?

Vođenje financija malim udrugama stvara veliki problem

Sve neprofitne organizacije (pa i udruge) dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Uredbi o neprofitnom računovodstvu. Udruge obično vode dvojno knjigovodstvo.

Jednostavno knjigovodstvo mogu voditi udruge čija je vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009. god. Ukoliko ovi uvjeti nisu zadovoljeni, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. dok se novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija primjenjuje od 01.01.2015. Tim su se zakonima obveze „malih“ udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo povećavale, a najvažnija je njihova obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja.

Za vođenje jednostavnog knjigovodstva nije vam potreban knjigovođa, ali je potrebno imati osobu koja se razumije u jednostavno knjigovodstvo. Za vođenje dvojnog knjigovodstva vam je potreban knjigovođa.

Udruge koje su osnovane nakon 1.1.2009. godine i koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi knjigovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva. Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku. Na ovom linku su upute za popunjavanje tog obrasca.

KRATKI VODIČ KROZ JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Nabrojat ćemo vam poslovne knjige u jednostavnom knjigovodstvu, a na likovima ispod možete preuzeti primjere tih knjiga:

  1. Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda, naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje (npr. ugovor, izvod, račun...), opis poslovne promjene, iznos prihoda i rashoda.
  2. Knjiga blagajne sastoji se od blagajničkih izvještaja koji se mogu voditi na godišnjoj, mjesečnoj ili dnevnoj bazi. U Blagajnički izvještaj unose se kronološkim redom podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Blagajnički izvještaj sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, datum i broj knjigovodstvene isprave, opis, iznos. Za knjigu blagajne trebate imati isplatnice i uplatnice. Važno je odrediti blagajnički maksimum, najveći novčani iznos koji može biti u blagajni. Također je potrebno znati koje su isplate iz blagajne dozvoljene, a koje ne.
  3. Knjiga ulaznih i knjiga izlaznih računa. U knjigu ulaznih računa kronološkim redom tijekom poslovne godine unosimo sve primljene račune od dobavljača. U knjigu izlaznih računa redoslijedom unosimo sve račune koje izdaje udruga (fakture), ugovori o kupoprodaji, i sl.
  4. Popis dugotrajne imovine u kojem je nabrojana nefinancijska imovina (dugotrajna i kratkotrajna) i financijska imovina udruge (novac na računima, novac u blagajni i potraživanja)
  5. Pomoćne knjige koje se vode prema potrebi. Primjeri pomoćnih knjiga su: knjiga putnih naloga, obračun plaća, obračun honorara i dr.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam