Inventura, obavezan godišnji popis imovine i obveza

08 Sij 2016

Redoviti godišnji popis imovine i obveza za neprofitne pravne predstavlja potrebu i vrlo je bitan jer sama obveza obavljanja popisa osigurava utvrđivanje stvarnoga zatečenog stanja imovine i obveza i uspoređivanje tog stanja sa stanjem imovine i obveza na dan 31. prosinca. Osim toga, popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje. Rok za godišnji popis imovine i obveza za 2015. godinu je 15. siječanj 2016. godine.

Popis imovine omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje

Zakonski predstavnik neprofitne pravne osobe obvezan je u skladu s čl. 14. Uredbe osnovati povjerenstvo za popis i to pismenom odlukom. S obzirom na to da se podatci u poslovne knjige unose na temelju vjerodostojne dokumentacije, na taj se način osigurava i vjerodostojna dokumentacija. Isprava je istinita i realno pokazuje poslovni događaj odnosno transakciju ako zakonski predstavnik ili osoba koju on za to ovlasti jamči svojim potpisom na ispravi. U skladu s odredbama Uredbe određuje se : predmet popisa, usklađenja stvarnog i knjigovodstvenog stanja, vrijeme popisa – usklađenja, popisno povjerenstvo, obveza da na temelju izvještaja popisnog povjerenstva donese odluke i provede mjere u skladu s utvrđenim rezultatima popisa.

Primjeri dokumenata koje morate proizvesti:

Pri izboru predsjednika i članova povjerenstva osobito treba voditi brigu o njihovoj stručnosti kao jamstvu kvantitativnog i kvalitativnog izvještaja o stvarnom stanju imovine i obveza. 

Na temelju čl. 14. Uredbe, popisno je povjerenstvo obvezno popisati imovinu i obveze na dan koji je odredio zakonski predstavnik. Izvještaj (zapisnik) o rezultatima obavljenog popisa s priloženim popisnim listama obvezno je sastaviti popisno povjerenstvo, a zatim ga predati zakonskom predstavniku u roku određenom njegovom odlukom.

Izvještaj bi trebao sadržavati:

  • količinske i vrijednosne podatke o razlici stvarnog i knjigovodstvenog stanja,
  • prijedloge o načinu knjiženja manjkova odnosno viškova (razlika) i ispravak vrijednosti sredstva,
  • mišljenje o sumnjivim, spornim i zastarjelim potraživanjima,
  • mišljenja o neplaćenim obvezama kojima je prošao rok plaćanja,
  • mišljenje o nenaplaćenim potraživanjima kojima je prošao rok naplate,
  • mišljenje o načinu likvidacije neuporabljive dugotrajne nefinancijske imovine,
  • primjedbe i objašnjenja radnika koji rukuju materijalnim i novčanim vrijednostima o utvrđenim razlikama,
  • objašnjenja o nastalim razlikama koje su posljedica zamjene pojedinih sličnih vrsta odnosno dimenzija istovrsnog materijala, sitnog inventara, proizvodnje, proizvoda i robe i- različite druge prijedloge i primjedbe vezane za popis.

Napomena za "male neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo"

Od 1.1.2015. stupanjem na snagu novog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i male NPO tj. one koje vode jednostavno knjigovodstvo morat će voditi neke dodatne evidencije. Jedna od njih je i Popis dugotrajne nefinancijske imovine. Kako bi bilo moguće u 2015. oformiti ove evidencije i te organizacije bi trebale provesti inventuru. Naravno te se organizacije neće pozivati na stanje bilance ili stanje knjigovodstva budući oni toga do sada nisu imali.

Za neobavljanje godišnjeg popisa, sukladno članku 32. Zakona o računovodstvu, predviđena je novčana kazna za udrugu od 10.000,00 do 100.000,00 kn, te za odgovornu osobu 5.000,00 do 20.000,00 kn, zato ako već niste zasučite rukave, rok za godišnji popis imovine i obveza za 2015. godinu je 15. siječanj 2016. godine.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam