Samoprocjena finkcioniranja sustava financijskog upravljanja

08 Sij 2016

Jeste li znali da udruge trebaju ispuniti upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja, najkasnije do 30.ožujka 2016. godine? U NN br. 119/205 objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Tko mora a tko ne mora provesti samoprocjenu?

Odredbe Pravilnika, pa tako i obveza provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije, odnose se na neprofitne organizacije (pa tako i na udruge) koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva. Dakle, odredbe Pravilnika NE primjenjuju se na udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Također, odredbe Pravilnika NE primjenjuju se na udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, a koje su zadovoljile zakonske uvjete da mogu voditi jednostavno knjigovodstvo , ali nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva. ( Jednostavno knjigovodstvo vode udruge čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn. na razini godine).

Mnoge neprofitne organizacije nisu upoznate s primjenom ovog upitnika

Provođenje samoprocjene putem upitnika

Zakonski zastupnik udruge obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem "Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola udruge". Upitnik sadržava 35 pitanja. Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac: N/P, DA, NE ili DJELOMIČNO. Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Na temelju pitanja iz Upitnika provodi se samoprocjena rada sustava kojim se utvrđuje da se sredstva koriste zakonito i namjenski te da je sustav financijskog upravljanja učinkovit i djelotvoran. Zakonski zastupnik je, nakon popunjavanja Upitnika, dužan izvijestiti skupštinu udruge, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, o provedenoj samoprocjeni, što skupština prima na znanje.

Samoprocjena se provodi najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu. To znači da se za 2015. god. mora popuniti upitnik najkasnije do 30.ožujka 2016.

Upitnik ostaje kod udruge koja ga čuva najmanje 7 godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

Udruga koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave obvezna je na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave odnosno drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Nadležnim tijekom smatra se davatelj sredstava iz javnih izvora.

Upitnik za samoprocjenu finkcioniranja sustava financijskog upravljanja možete preuzeti OVDJE.

Ako se postupi protivno navedenom, propisana je novčana kazna:

  • za udrugu koja vodi dvojno knjigovodstvo od 5.000,00 do 200.000,00 kn.
  • za zakonskog zastupnika udruge od 5.000,00 do 20.000,00 kn.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam