Predaja godišnje prijave poreza na dohodak, da ili ne?

13 Sij 2016

Porezna uprava se odlučila na pojednostavljenje postupka oko godišnje porezne prijave. Kako bi smanjila administrativne troškove osoblja, papira i sveg ostalog što ide uz duge redove pri predaji godišnje porezne prijave, Porezna uprava se odlučila na pojednostavljenje postupka iste. Dakle, ideja je da od ove godine većina građana ne predaju sami godišnju poreznu prijavu za 2015. god. nego da to umjesto njih radi Porezna uprava.

Mnogi su građani i ove godine dužni predati prijavu poreza na dohodak

Poreznu prijavu ne morate podnositi ako ste u prethodnoj godini ostvarili:

  • dohodak od nesamostalnog rada (od plaće i mirovine) samo kod jednog poslodavca, odnosno isplatitelja mirovine, ili više njih, ali ne istovremeno
  • dohodak od imovine i imovinskih prava
  • dohodak od kapitala
  • dohodak od osiguranja
  • drugi dohodak.

Kako će porezna uprava moći točno izračunati naše obveze ili povrate poreza?

Budući da je uvođenjem JOPPD obrasca stvorena osnova za izradu informativnog izračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te temeljem ostalih raspoloživih podataka, Porezna je u poziciji uvesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak čijom primjenom porezni obveznici koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak, za koji se obvezno ili dobrovoljno podnosi porezna prijava, uz propisana izuzeća, nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, već tu obvezu preuzima Porezna uprava.

Poseban postupak neće se primjenjivati u sljedećim slučajevima:

  1. porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga),
  2. Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku poreznog obveznika u poreznom razdoblju i to samo u slučaju kada Porezna uprava, u okviru svojeg djelokruga rada prema posebnim propisima, nije odgovorna za neraspoloživost podataka,
  3. porezni obveznik nema obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruje razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu.

Posebno je zanimljiva treća točka koja navodi da, ukoliko bi pojedinci koji nisu obvezni predati godišnju poreznu prijavu bili obvezni nadoplatiti porez, Porezna za njih neće predavati poreznu prijavu.

Porezna uprava izdavat će tzv. Privremena porezna rješenja na koja bi se, ukoliko se smatra da je izračun netočan, moglo žaliti u određenom vremenskom periodu. Ukida se sadašnje pravilo “plati, pa se žali”. Poreznici će građanima dostavljati privremena porezna rješenja na kućnu adresu do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu, a rok za plaćanje je 15 dana od dostave. Građani imaju vremena najkasnije do 31. srpnja poreznicima podnijeti prigovore ako smatraju da su podaci netočni ili nepotpuni. Prigovor odgađa izvršenje obveze iz rješenja. Poreznici imaju rok od mjesec dana za izjašnjavanje o tom prigovoru.

Ne možete Poreznoj upravi objasniti porijeklo imovine?

Ispitivanje izvora imovine poreznih obveznika redovna je djelatnost Porezne uprave u postupcima utvrđivanja porezne obveze, odnosno stalnim informatiziranjem, uvođenjem novih kontrola, novih obrazaca (JOPPD), razmjenom podataka s drugim poreznim upravama, hrvatska Porezna uprava intenzivno radi na otkrivanju neprijavljenog dohotka te u konačnici pravilnog utvrđivanja porezne obveze.

Poreznici će uz pomoć OIB-a, podataka o primicima koji im stižu u sustav te podataka iz državnih matica, registara i evidencija, moći lakše doznati koliki su nečiji prihodi, koliko je poreza platio, te koliko ima automobila, jahti ili nekretnina, te izračunati ima li netko imovinu nerazmjernu prihodima koje ostvaruje. Otkriju li da je tako, zakonskim izmjenama utvrđeno je da je se na tu razliku udaren porez od 40 posto.

Kako će sve ovo funkcionirati vrijeme će pokazati.

Pritisak koji se stvara na punjenje proračunske rupe će se sigurno sve više prelijevati na porezne obveznike koji će kao takvi morati biti puno pažljiviji pri prijavljivanju i plaćanju poreza državi. U 2015. godini imali smo povećane kontrole i nadzor financijskog poslovanja. Svaka provjera od strane Porezne uprave jest stresna, ali će barem oni koji pošteno rade mirno spavati.

Ukoliko spadate u skupinu građana koja je obvezna predati godišnju poreznu prijavu ovdje možete preuzeti obrazac DOH.

Za više informacija o vašim obvezama kod prijave poreza na dohodak posjetite Središnji državni portal na kojem su detaljne informacije o prijavi poreza.

 


Grakni.HR koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.
Više informacija Prihvaćam